Предимства на тайното пазаруване

Тайното пазаруване Ви дава възможност да:

  • Подобрите качеството на Вашето обслужване
  • Проверите представянето на персонала Ви
  • Разберете Вашите клиенти
  • Бъдат Вашите клиенти доволни всеки път
  • Повишите Вашите продажби
  • Подобрите инвентаризацията на складовете
  • Повишите лоялността на клиентите
Прочети повече

Checks performed by INTERNATIONAL SERVICE CHECK in the last month

View Fullscreen