ประโยชน์จากการตรวจสอบบริการ


การตรวจสอบบริการจะทำให้คุณสามารถ:

  • ปรับปรุงระดับการให้บริการของคุณ
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน
  • เข้าใจลูกค้าของคุณ
  • สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกๆ ครั้ง
  • เพิ่มยอดขาย
  • ปรับปรุงระบบสินค้าคงคลัง
  • เพิ่มความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม

Checks performed by INTERNATIONAL SERVICE CHECK in the last month

View Fullscreen